مدت کل فیلم ها

تا تاریخ ۳۱-۱-۹۵

۶۵۹۶ دقیقه

بر روی سایت p30p.ir قرار گرفته است

تعداد دوره ها

۳۰ مجموعه رایگان

حجم کل فیلم ها

تا تاریخ ۳۱-۱-۹۵

۸۶۸۱ مگابایت

بر روی سایت p30p.ir قرار داده شده است

تعداد فیلم ها

تا تاریخ ۳۱-۱-۹۵

۹۳۲ فیلم

در قالب ۳۰ مجموعه

بر روی سایت p30p.ir قرار گرفته است

دانلود رایگان جدیدترین فیلم های آموزشی

دانلود رایگان جدیدترین فیلم های آموزشی